PIENO SUPIRKIMO KAINŲ ANALIZĖ

 Penktadienis 08 gruodžio 2017 - 11:46:36 | versloaplinka

017 m. lapkričio pabaigoje Pieno tarybos posėdyje buvo pristatyta 2017 m. sausio–birželio mėnesių pieno supirkimo kainų analizė pagal nustatytas supirkimo grupes ir pieno supirkėjų tipus. Pateiktas pieno supirkimo kainų grafinis palyginimas su Europos Sąjungos pieno supirkimo kainomis. Pranešimą parengė Produktų rinkotyros skyriaus tyrėjai A. Gapšys ir D. Mikelionytė. Supažindiname su pranešimo skaidrėmis.

[ Pilnas tekstas.. ]

Žemės ūkio ir maisto produktų kainų grandinės

 Penktadienis 08 gruodžio 2017 - 11:06:12 | versloaplinka

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kasmet kas ketvirtį skaičiuoja ir atnaujina duomenis apie žemės ūkio ir maisto produktų kainų struktūrą (kainų grandines) tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų. Dėl skaičiavimo sudėtingumo pateikiame tik kai kurių produktų kainų grandines. Grandinių struktūra pateikiama tiek procentine, tiek vertine išraiška.[ Pilnas tekstas.. ]

Rokiškio sūris: Pasirašytos sutartys su strateginiu investuotoju Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.

 Sekmadienis 05 lapkričio 2017 - 11:23:07 | versloaplinka

AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad užbaigė derybas su strateginiu investuotoju „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ dėl investicijų į Bendrovę ir 2017 m. spalio 13 d. pasirašė strateginio investavimo sutartį, remiantis kuria Bendrovės naujai išleidžiamų 3.586.797 vnt. paprastųjų vardinių akcijų emisiją įsigyja „Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.“ (įmonės kodas 822560100, buveinės adresas: Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3a, 1083 HN Amsterdamas, Nyderlandai). Vienos akcijos emisijos kaina - 1,98 EUR. Bendra pasirašomų akcijų emisijos kaina 7.101.858,06 EUR.[ Pilnas tekstas.. ]

Derliaus prognozės 2017 m. spalio 20 d.

 Sekmadienis 05 lapkričio 2017 - 11:20:16 | versloaplinka

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyrius prognozuoja Lietuvoje auginamų augalų 2017 metų būsimą derlių ir prognozių rezultatus teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai bei pagal susitarimą su Lietuvos statistikos departamentu – Eurostatui. Prognozuojant būsimą augalų derlių, panaudojama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto informacija apie numatomą augalų derlingumą bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija apie deklaruotus augalų pasėlių plotus.


[ Pilnas tekstas.. ]

Pieno gamintojams – didesnė parama

 Ketvirtadienis 28 rugsėjo 2017 - 20:34:25 | versloaplinka

Gera žinia pieno gamintojams: žemės ūkio ministras Bronius Markauskas įsakymu patvirtino 2017 metų susietosios paramos už pienines karves paramos dydį – 101,94 Eur už pieninę karvę. Lyginant su 2016 metais, parama išaugo net 10,94 Eur. Pernai ji buvo 91 Eur.

Šios paramos avansus (71 Eur už pieninę karvę) numatoma pradėti mokėti nuo š. m. spalio 16 d. Likusi paramos dalis, t. y. 30,94 Eur, į pieno gamintojų sąskaitas turėtų patekti nuo š. m. gruodžio 1 d.

Iš viso 2017 m. ES susietajai paramai už pienines karves numatoma skirti 26,7 mln. eurų (2016 m. – 25 mln. eurų). Susietoji parama mokama už pienines karves. Ja palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams, registruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.[ Pilnas tekstas.. ]

Eiti į puslapį  [1] 2 3 ... 124 125 126